Prišlo je do težave

Spletni del »ContentBySearchWebPart« povzroča težavo. Retrieving the COM class factory for component with CLSID {BDEADF26-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F} failed due to the following error: 800703fa Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion. (Exception from HRESULT: 0x800703FA).

Vzdrževalna stran spletnih gradnikov: Če imate dovoljenje, lahko to stran uporabite, da začasno zaprete spletne gradnike ali odstranite osebne nastavitve. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika mesta.