Program

EN
DE

Predavanja

Thrive 2020

Predavanja

Seznam se lahko spremeni brez opozorila!

Seznam predavanj še ni končen

Predkonferenčne Delavnice
Predavanja

13. - 14. oktober, ECO Hotel

 

 

12. oktober